ยอดผู้สมัครตรง มศว ปี 57 กว่า 80,000 คน รับได้แค่ 2,500 คน

 
UploadImage
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ (มศว) เปิดเผยถึงการรับสมัครสอบตรงของ มศว ปีการศึกษา 2557 ใน 14 คณะ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม -23 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า มีจำนวนยอดผู้สมัครมากกว่า 80,000 คน ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า โดยนโยบายของ มศว ต้องการเปิดรับตรง เฉพาะในกลุ่มคณะที่ไม่สามารถรับด้วยระบบกลางหรือแอดมิชชั่น ได้ อาทิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่มีจัดสอบเฉพาะทางด้านการแสดง รวมถึงพิจารณาประวัติผลงานนักเรียนที่ผ่านมา ซึ่งรับจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด หรือประมาณ 2,500 คน โดยถือว่าเป็นการสอบที่ค่อนข้างเร็ว หากเทียบกับการเลื่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 สอดรับประชาคมอาเซียนเป็นช่วงปลายเดือนสิงหาคม แต่เนื่องจากติดปัญหาสถานที่สอบซึ่งได้จองไว้ล่วงหน้าแล้ว จึงทำให้ไม่สามารถเลื่อนการสอบได้
 
แต่ในปีการศึกษาหน้า ได้มีการหารือร่วมกันในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทั้ง 27 สถาบัน ว่าการจัดสอบตรงของแต่ละมหาวิทยาลัยจะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2558 ส่วนระยะเวลากว่า 2 เดือน ที่เลื่อนเปิดภาคเรียนไป ทาง มศว เตรียมโครงการฝึกอบรมทักษะชีวิให้แก่นักศึกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการเตรียมหลักสูตร-สำนักข่าวไทย

Comments