นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร

UploadImage


โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศรับนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2556 

โดยเริ่มขายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 13 มีนาคม 2556

ระเบียบการรับสมัคร


กำหนดการรับสมัคร 

UploadImage

Comments