ประกาศผลสอบตำรวจ10,000 อัตรา 24 ตุลาคมนี้ !

 UploadImage

กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งกำหนดการประกาศผลสอบเข้าตำรวจ 10,000 อัตราแล้วดังนี้...


-  ประกาศ ผลสอบรอบสุดท้าย                                                   24 ต.ค. 2555
              ( สาย นสต. และ อก. )

-  เลือกตำแหน่ง                                                                            27 ต.ค. 2555
              ( สาย อก. )

-  ประชุมชี้แจง การฝึกอบรม                                                       28 ต.ค. 2555
              ( สาย นสต. )

-  เข้ารับการฝึกอบรม                                                                    1 พ.ย. 2555
              ( สาย นสต. )

-  บรรจุและแต่งตั้ง                                                                         1 พ.ย. 2555
              ( สาย อก. )

ติดตามความคืบหน้า

Comments