จี้สทศ.ทบทวนข้อสอบปรนัยโอเน็ต

UploadImage

อุทุมพร ติง สทศ.ใช้ข้อสอบโอเน็ตปรนัย
4-5 ตัวเลือกจะวนเข้าสู่ปัญหาไม่สะท้อนความสามารถ ยันข้อสอบฉบับสั้นเชื่อถือ พร้อมวอนบอร์ด สทศ.ทบทวนมติใหม่
       
         ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน อดีตผู้อำนวยการ สทศ. ในฐานะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการแผ่นดิน (สผผ.) กล่าวว่าตนอยากขอให้บอร์ด สทศ.ทบทวนการเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบดังกล่าว เนื่องจากช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมาซึ่งตนดำรงตำแหน่ง ผอ.สทศ.นั้น ได้พยายามศึกษาว่าข้อสอบของ สทศ.มีจุดอ่อนในเรื่องใดบ้าง ซึ่งก็พบว่าข้อสอบแบบปรนัย 4-5 ตัวเลือก มีปัญหาการเดา และนักเรียนจะใช้วิธีทิ้งดิ่ง หมายถึงเลือกตัวเลือกเดียวทุกข้อ เช่น ข้อสอบ 100 ข้อ หากนักเรียนใช้วิธีการทิ้งดิ่งก็จะมีโอกาสถูกประมาณ 25 ข้อ เป็นต้น ทำให้ผลคะแนนที่ได้จึงไม่สะท้อนความสามารถจริง
       
         ด้วยเหตุนี้ ต่อมา สทศ.จึงเปลี่ยนข้อสอบให้มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น เช่น มีบทความให้อ่านและตั้งคำถามให้ตอบ หรือการออกข้อสอบแบบเชื่อมโยงเพื่อเน้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ก่อนตอบ เป็นต้น ซึ่งปรากฎว่าการใช้ข้อสอบรูปแบบที่หลากหลายนั้นทำให้ สทศ.สามารถวัดความสามารถนักเรียนได้จริง เพราะฉะนั้น รู้สึกเป็นห่วงและเสียดายหากบอร์ด สทศ.จะปรับกลับไปเป็นข้อสอบปรนัยแบบ 4-5 ตัวเลือก โดยหากกลับไปใช้แบบเดิมนั้นผู้ออกข้อสอบต้องระวัง เรื่องของการเดาถูก และในที่สุดคะแนนจะเชื่อถือไม่ได้ สุดท้ายปัญหาก็จะวนกลับไปที่เดิม คือ นักเรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้
              
         “ส่วนการสอบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือPAT ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้ สทศ.จัดสอบเพื่อใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องและน่าจะมีการศึกษาต่อว่านักเรียนที่เข้าเรียนโดยผ่านการสอบ GAT/PAT สามารถที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้อย่างประสบความสำเร็จหรือไม่ ทั้งนี้ ขอให้สทศ.ทำข้อสอบวัดความถนัดให้ดีและตรงเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อไป”ศ.ดร.อุทุมพร กล่าว
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 5 ก.ค. 54

Comments