สวนดุสิตปลื้ม ยอดนักศึกษาใหม่ 2555 พุ่งกว่า 6,000 คน

UploadImage

มสด.เผยยอดนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 พุ่งสูงกว่า 6,000 คน เผยคณะยอดฮิต ได้รับความนิยม 5 อันดับ คณะครุศาสตร์ เอกประถมศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ ,โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ , ธุรกิจการบิน และเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ตามลำดับ
 
นายสวงค์ บุญปลูก ผู้อานวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึงยอดนักศึกษาสมัครเรียนต่อประจำปีการศึกษา 2555 ว่า “ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างมาก ปัจจุบัน มสด.ปิดรับสมัครรอบแรก (รอบโควต้า) เป็นที่เรียบร้อย และกำลังเปิดรับสมัครรอบคัดเลือก (รอบสอบตรง)อยู่ ซึ่งทั้ง 2 รอบ มีจำนวนนักเรียนที่ให้ความสนใจสมัครเรียนต่อกับมสด. กว่า 6,000 คน คณะที่นักเรียนให้ความสนใจ 5 อันดับแรก ยังคงเป็นคณะที่อยู่ในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อาทิ คณะครุศาสตร์ เอกประถมศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ ,โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ , ธุรกิจการบิน และเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการตามลาดับ
 
 “คณะครุศาสตร์ เอกประถมศึกษา ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการศึกษาของมสด.อย่างแท้จริง เพราะนักเรียนให้ความสนใจสมัครเรียนจนเต็มในรอบโควตา มสด.ไม่สามารถเปิดรับสมัครในรอบสอบคัดเลือกได้แล้ว มีเพียงเอกปฐมวัย ที่ยังพอมีอัตราส่วนในการรับสมัครเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถึงแม้จะมีการร้องขอให้เปิดรับสมัครในรอบคัดเลือกก็ตาม มหาวิทยาลัยฯยืนยัน รับตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพราะคณะผู้บริหารตระหนักถึงคุณภาพทางการศึกษาเป็นหลัก เราเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ มสด.มองถึงอนาคตระยะยาว นักศึกษาที่เรียนจบต้องมีงานรองรับ ทุกหลักสูตร ทุกคณะ เน้นการศึกษาภายใต้มาตรฐานเดียวกัน จึงฝากความห่วงใยถึงนักเรียนที่พลาดโอกาสเข้าศึกษาต่อในคณะที่ใฝ่ฝัน ให้ทุกคนมีกาลังใจที่เข้มแข็ง ค้นหาศักยภาพในตัวตนให้เจอ เพื่อเป็นกาลังพัฒนาประเทศชาติสืบไป”
 --------------------------
Uexpo 2012 -  เก็งคะแนน Admissions 55 สูงขึ้นหรือต่ำลง พบเทคนิคการเลือกคณะมหาวิทยาลัยอย่างไรให้สอบติด
Uexpo 2012- วิเคราะห์ทิศทาง สาขาแห่งอนาคต  2012 เรียนอะไร หางานง่าย รายได้สูง
Uexpo 2012- ในยุคอาเซียนเปลี่ยนไป เลือกคณะอย่างไร...ไม่ตกงาน

Comments